Onsdagen den 12 maj 2021

Dokument

1. Senaste årsmötet


Årsmötesprotokoll 2020

Fastställd budget

Fastställd budget för verksamhetsåret 2020-2021

Fastställd debiteringslängd

Här finner du det belopp du skall betala in avseende årsavgiften för 2020-2021. Skall vara inbetalt senst den 11 september 2020 Långestrands bankgirokonto är: 5122-8708.


Websites Hits